เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติออกประกาศหลักเกณฑ์การชำระหนี้ ลดภาระปชช.

10 มี.ค. 2564

65 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

แบงค์ชาติ ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และการตัดชำระหนี้ หลังลดภาระหนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน


นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และการตัดชำระหนี้ ที่ประกาศออกมาใหม่นี้ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน และลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบการเงิน โดยการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นที่ผิดนัดจริง" เท่านั้น ไม่ให้รวมส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ต่างจากแนวปฏิบัติเดิมที่หากผิดนัดชำระหนี้เพียงงวดเดียว ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมด ส่งผลให้มูลค่าดอกเบี้ยผิดนัดสูงมาก


ส่วนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3% เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา คือ 8% ก็จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 11% เท่านั้น ซึ่งต่างจากเดิมที่ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง บางกรณีสูงถึง 18% หรือ 22% 


ขณะที่การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ให้ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก โดยเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน ต่างจากแนวทางเดิมที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัดค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตามด้วยดอกเบี้ยทั้งหมด ก่อนนำเงินส่วนที่เหลือมาตัดเงินต้น เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/bAR5y1UpWjw

ข่าวยอดนิยม