พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ แพทย์เสียชีวิตจากโควิด-19

10 มี.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษ


วันนี้ เวลา 10.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไปมอบแก่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ แพทย์ซึ่งเสียชีวิต จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องรับรองพิเศษ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


โดยมี นางจิตตินนุช หาญพาณิชย์พันธุ์ ภริยา เป็นผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละ ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่รับราชการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ซึ่งนายแพทย์ปัญญา ติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 รายที่ 2 รายที่ 9 และรายที่ 11 ของจังหวัดมหาสารคาม และเสียชีวิตในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สิริอายุ 65 ปี


โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ครอบครัว หาญพาณิชย์พันธุ์ ให้รับทราบ โดยทรงชื่นชมยกย่องในความดีของนายแพทย์ปัญญา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรักในวิชาชีพของตนเอง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เมื่อเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่ และเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทย ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19


จึงทรงสลดพระราชหฤทัยยิ่งนัก การได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว หาญพาณิชย์พันธุ์ อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวยอดนิยม