ไอที

เมื่อ PDPA บังคับใช้ ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?

09 มี.ค. 2564

46 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งเป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นรูปแบบทั้งฉบับ ในเดือนมิถุนายนนี้


ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อกฎหมายให้เข้าใจ รวมทั้งทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายระบุ และเตรียมเอกสารเพื่อบันทึกการจัดเก็บข้อมูล ต่อมาคือระบุขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล ทั้งเรื่องแบบฟอร์ม หรือระบบรองรับที่ใช้ภายในองค์กร สำหรับขอรับความยินยอม โดยการจัดเก็บข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อกำหนด PDPA ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ พร้อมทั้งระบุเวลาว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน


กรณีที่องค์กรมีเว็บไซต์ จะต้องแจ้งเตือนผ่านแบนเนอร์ (Banner) เพื่อขอความยินยอมในการใช้คุกกี้ (Cookies)  เก็บข้อมูล ส่วนการเก็บข้อมูลต้องมีการรักษาความปลอดภัยตามาตรฐานสากล เพื่อปกป้องข้อมูลของบุคคลนั้นๆ ไม่ให้สามารถถ่ายโอนหรือรั่วไหลออกไป ซึ่งหากมีการรั่วไหลของข้อมูล จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูล พร้อมทั้งเยียวยาความเสียหายด้วยสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/05gi1MNzV7M

ข่าวยอดนิยม