เศรษฐกิจ

บอร์ด สสว.ไฟเขียวมาตรการ "เอสเอ็มอีคนละครึ่ง" จ่าย 50% ช่วยพัฒนาธุรกิจ

09 มี.ค. 2564

66 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไฟเขียวมาตราการคนละครึ่งภาคเอสเอ็มอี เพื่อสร้างทางเลือกให้กับเอสเอ็มอีในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น โดย สสว. จะให้การเงินสนับสนุนแบบร่วมจ่าย (co-payment) มีสัดส่วนตั้งแต่ 50-80% สำหรับค่าใช้จ่ายที่สามารถขอรับการสนับสนุน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและรับรองมาตรฐาน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น โดยต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีการยื่นชำระภาษีและขึ้นทะเบียนสมาชิกกับ สสว.สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/CURgw0fPmYg

ข่าวยอดนิยม