ในประเทศ

ศบค.เตรียมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และลดวันกักตัว

08 มี.ค. 2564

33 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการฉีดทำให้ ศบค. กำลังพิจารณาที่จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


วันนี้ (8 มี.ค.) ศบค.ชุดเล็ก ได้หารือเกี่ยวกับารผ่อนคลายมาตรการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 15 มีนาคมนี้ โดยจะเสนอให้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จากนั้นวันที่ 1 มิ.ย. จะใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อฯ แทน


ไทยได้เริ่มประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อคุมสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ของปี 2563 และหากยกเลิกในวันที่ 31 พ.ค.จริง เท่ากับเราจะประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเวลา 432 วัน หรือ 1 ปี 2 เดือน


วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อไมีมติ เรื่องวัคซีนพาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ โดยกลุ่มแรกที่ได้จะรับคือผู้ที่ฉีดเข็มแรก เมื่อ28 ก.พ. และฉีดเข็มที่2ในวันที่ 21มีนาคมนี้ และขอรับได้ที่สถานพยาบาลที่รับวัคซีน


นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติลดวันกักตัว สำหรับผู้เดินเข้าประเทศไทย โดยผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยต้องรับวัคซีนอย่างน้อย14 วันและไม่เกิน 3 เดือน พร้อมเอกสารรับรองปลอดโรคโควิด -19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งกลุ่มนี้จะลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ยกเว้นผู้เดินทางมาจากทวีปแอฟฟริกา ยังต้องกักตัว 14 วัน


กรณีผู้เดินทางสัญชาติไทย ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้ว ไม่ต้องมีเอกสารรับรองปลอดโรค ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ขณะที่หากไม่มีได้ฉีดวัคซีน แต่ตรวจรับรองว่าปลอดโควิด -19 ก็จะลดการกักตัวเหลือ 10 วัน โดยมาตรการทั้งหมดจะเริ่มใช้ 1 เมษายนนี้


นอกจากนี้ยังอนุมัติให้เอกชนนำวัคซีนได้ แต่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. ส่วนการฉีดต้องขออนุญาติและเสนอแผนขั้นตอนมายังกรมควบคุมโรคก่อน ภายใต้การใช้วัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน


ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะเป็นช่วงที่เปิดให้เดินทางทุกพื้นที่ และคาดหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/5XapdyjGWWI

ข่าวยอดนิยม