พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.กานา ในโอกาสวันเอกราช

07 มี.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2564 ความว่า "ฯพณฯ นายนานา อัดโด ดังกวา อากูโฟ-อัดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา กรุงอักกรา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐกานา"พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม