พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ รับมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5

06 มี.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี รับมอบ “เครื่องฟอกอากาศ และกำจัดฝุ่น PM 2.5” (ระบบสนามแม่เหล็กและปล่อยประจุไฟฟ้าไอออน) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สำหรับนำไปใช้บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากทีมวิจัย อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ลดต้นทุน นำวัตถุดิบ ภายในประเทศ โดยร่วมกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยในการ ออกแบบโครงสร้าง ติดตั้งและการบำรุงรักษา สำหรับ “เครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5 มีขนาดตัวเครื่อง ความสูงประมาณ 4 เมตร ฐานเป็นรูป 3 เหลี่ยม ยาวด้านละ 2 เมตร ตัวเครื่อง ประกอบด้วยโมดูล ชุดฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5 จำนวน 3 โมดูล ขนาดพื้นที่หวังผลประมาณ 15 เมตร รอบตัวเครื่อง หรือ เท่ากับปริมาณอากาศ ประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยชั่วโมงละ 2.50 บาท เป็นการคิดค้นโดยใช้ทฤษฎีการประยุกต์ใช้ ระบบการสร้างสนามแม่เหล็กและปล่อยประจุไฟฟ้าไอออน (ion) ในการจับอนุภาคของฝุ่น หรือ ก๊าสพิษ จากวงจรทวีแรงดัน และถูกดูดไปติดกับแผ่นเพลต ที่ ออกแบบไว้ในตัวเครื่อง ช่วยลดการกระจายของฝุ่นละออง การทำงานอากาศจะถูกดูดทางด้านบนของตัวเครื่อง ผ่านเข้าชุดฟอกอากาศเพื่อกำจัดฝุ่น PM 2.5 จะทำให้อากาศที่บริสุทธิ์ ทำงานลักษณะคล้ายเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในระบบปิด ช่วยประหยัดพลังงาน สามารถออกแบบให้สวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถูก ทำความสะอาดแผ่นเพลตประมาณปีละครั้ง สามารถขยายขนาดการใช้งานได้ตามขนาดพื้นที่ ทั้งในครัวเรือน ตัวอาคาร สถานประกอบการ รวมถึงพื้นที่สาธารณะทั่วไป

ข่าวยอดนิยม