พระราชสำนัก

องคมนตรีเกษม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

06 มี.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดให้บริการเมื่อปี 2522 ปัจจุบันให้บริการประชาชนใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำยืน , อำเภอน้ำขุ่น , อำเภอทุ่งศรีอุดม , อำเภอนาจะหลวย และอำเภอบุณฑริก โดยเป็น 1 ใน 22 โรงพยาบาลทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานวิจัย โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิต ของผู้ใช้น้ำมันกัญชา ในทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยเปิดให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งผู้ป่วย ที่ได้รับน้ำมันกัญชามากที่สุดคือ โรคมะเร็ง รองลงมาคืออาการนอนไม่หลับ ปัจจุบันได้ผลิตน้ำมันกัญชา ส่งให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมวิจัยใช้รักษาผู้ป่วยฟรี และมีการลงนาม MOU กับวิสาหกิจทุ่งเทิงพัฒนาชาหอมมะลิ ในการปลูกต้นกัญชา เพื่อผลิตยาตำรับแผนไทย นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม เจลประคบ หรือ DU เจลแพ็ก ผลิตจากแป้งข้าวโพด ใช้ได้ทั้งประคบร้อน และประคบเย็น เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อกลางปีที่ผ่านมาด้วยในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว อำเภอเดชอุดม เยี่ยมชมกิจกรรม และโครงการ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะโครงการมหัศจรรย์ 1 พันวันแรกของชีวิต ที่ให้ความสำคัญด้านอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงคลอดอย่างปลอดภัย ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างองค์รวม ที่สะท้อนถึงการพัฒนาประเทศด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วง 1 พันวันแรกของชีวิต สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียน 639 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวยอดนิยม