พระราชสำนัก

องคมนตรีอำพน ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และความพร้อมในการช่วยเหลือ ปชช.

05 มี.ค. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลำปาว สามารถเก็บกักน้ำเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนได้มากถึง 2,740,000,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีเขื่อนระบายน้ำในลุ่มน้ำชี 6 เขื่อน และอ่างเก็บน้ำจากโครงการในพระราชดำริตลอดแนวลุ่มน้ำชี อีกกว่า 150 แห่ง ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ทั้งสิ้น 3,246,000,000 ลูกบาศก์เมตรขณะที่โครงการในพระราชดำริเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติและโครงการแก้มลิง ในจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด รวม 59 แห่ง ที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ทำให้เก็บกักน้ำได้ถึง 142,000,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้เกษตรกรในบริเวณลุ่มแม่น้ำชี ทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี คาดว่าจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ไม่น้อยกว่า 848,000 ไร่ทั้งนี้ยังมีการดำเนินงาน ภายใต้พระบรมราโชบาย "สืบสาน รักษา ต่อยอด" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 5 แห่งในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และช่วยเก็บกักน้ำในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำชีได้กว่า 240,000,000 ลูกบาศก์เมตร

ข่าวยอดนิยม