เศรษฐกิจ

นักลงทุน ค้านกลต.คุมลงทุนใน 'คริปโตเคอเรนซี'

04 มี.ค. 2564

24 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ในการเปิดเวทีเสวนาออนไลน์ เจาะทุกประเด็น "การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโตฯ" กับ กลต. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ คอมเมนต์แสดงความไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 


โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติด้านการเงิน ที่ต้องมีรายได้ 1 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป และมีสินทรัพย์สุทธิ 10 ล้านบาท เป็นต้น เนื่องจากมองว่าเป็นการกีดกันการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย และเอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนรายใหญ่ และไม่เชื่อว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะสามารถคุ้มครองผู้ลงทุนได้ พร้อมเสนอว่า หากความกังวลของ กลต. อยู่ที่นักลงทุนบางรายที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนคริปโตฯ เพียงพอ ก็ควรหาแนวทางให้ความรู้กับนักลงทุน มากกกว่าที่จะมากำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัตินักลงทุนในลักษณะดังกล่าว


ทั้งนี้ กลต.จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนคลอดหลักเกณฑ์ เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง คาดจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 3 ของปีนี้สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/KukHSDzdejI

ข่าวยอดนิยม