ในประเทศ

ชาวลุ่มน้ำโขง เรียกร้องรัฐวางมาตรการรับมือผลกระทบเขื่อน

04 มี.ค. 2564

4 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

สีของแม่น้ำแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างร่องน้ำทางซ้ายคือแม่น้ำเลย กับทางขวามือคือแม่น้ำโขง ขณะที่ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำไม่ต่างกันมาก เพราะแม่น้ำเลยอยู่ระหว่างสร้างเขื่อนศรีสองรัก ส่วนแม่น้ำโขงมีเขื่อนที่ใกล้ที่สุดคือเขื่อนไซยบุรี ในลาวซึ่งห่างออกไปราว 200 กิโลเมตร และอนาคตอันใกล้จะมีเขื่อนสานะคาม ซึ่งใกล้ชายแดนไทยฝั่งอำเภอเชียงคานมากขึ้นกลุ่มฮักเชียงคาน เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่คัดค้านเขื่อนแม้ในประเทศประเทศ และต้องการให้เห็นศึกษาผลกระทบที่รอบด้านมากกว่าที่เคยทำมา โดยระบุว่าเขื่อนที่สร้างแล้วตอนนี้มีผลกระทบให้ชัดเจนแล้วผลกระทบข้ามพรมแดนบนแม่น้ำโขงที่ใช้ร่วมกันหลายประเทศ ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ำโขงของไทยที่เชียงราย ยื่นฟ้องศาลปกครอง ให้ระงับแผนการสร้างเขื่อนปากแบงในลาว เพราะมีข้อมูลว่าจะทำให้น้ำเอ่อท้น ในเขตอำเภอเวียงแก่น และเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลายเป็นไทยได้รับผลกระทบ ทั้งเหนือ-และใต้เขื่อนในลำน้ำโขง อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้น ไม่รับฟ้องกรณีเขื่อนปากแบง โดยระบุว่าการรับฟังความเห็นตามกระบวนการ PNPCA เป็นพันธกิจระหว่างประเทศ ที่ไทยเป็นภาคีไว้ จะใช้กฎหมายไทยบังคับใช้ไมได้ และรัฐไม่มีอำนาจเพิกถอนหรืออนุมัติโครงการในลาว ส่วนการฟ้องให้หน่วยงานของไทย ออกข้อบังคับกรณีผลกระทบข้ามแดน ก็ทำไม่ได้ทนายความในคดีนี้ ระบุว่าการต่อสู้ทางกฎหมายกรณีเขื่อนปากแบง สิ้นสุดแล้วตรงที่ศาลไม่รับฟ้อง แต่เรียกร้องหน่วยงานรัฐผู้ปฎิบัติตระหนักข้อเท็จจริงว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วและต้องหาทางแก้ไข ตอนนี้ชาวบ้านและเครือข่ายแม่น้ำโขง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำโขงเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดำรงชี มีแผนที่จะเข้าพบส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อหามาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดแล้ว และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตอันใกล้

ข่าวยอดนิยม