เศรษฐกิจ

กกร.ชงมาตรการอุ้มธุรกิจ 'พักทรัพย์ พักหนี้'

03 มี.ค. 2564

18 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

กกร.เตรียมเสนอมาตรการอุ้มธุรกิจ เปิดให้ภาคธุรกิจนำทรัพย์ตึ๊งธนาคาร สามารถซื้อคืนได้เมื่อธุรกิจฟื้นตัว


โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ปรับปรุง ฟื้นฟู เปลี่ยนแปลง” เพื่อประคองเศรษฐกิจ ตามข้อเสนอที่สมาคมธนาคารไทยได้ประสานการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง คาดว่าจะได้ข้อสรุปและมีผลบังคับใช้ภายใน 2 เดือนนี้ 


โดยในส่วนของการ ‘ปรับปรุง’ จะดำเนินการผ่าน ‘โครงการพักทรัพย์ พักหนี้’ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถลดภาระทางการเงินได้ชั่วคราว ด้วยการโอนทรัพย์ไว้กับธนาคาร โดยมีสัญญาซื้อคืน เพื่อรอการฟื้นตัวของธุรกิจโดยไม่สูญเสียกิจการไป


สำหรับการ ‘ฟื้นฟู’ เป็นการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อรองรับการกลับมาดำเนินธุรกิจแบบปกติ ส่วนการ ‘เปลี่ยนแปลง’ จะใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ บนแพลตฟอร์ม โดยให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน เพื่อการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม


อย่างไรก็ตาม กกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวได้ในกรอบ 1.5-3.5% เนื่องจากประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น หลังการกลับมาผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ได้อีกครั้ง 


ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เห็นว่า สงกรานต์ปีนี้ สามารถจัดกิจกรรม เหมือนที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังต้องเข้มเรื่องมาตรการป้องกันโรค การเว้นระยะห่างและจำนวนคนพื้นที่ โดยให้เจ้าภาพแต่ละพื้นที่เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเองสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/oMahauYCMtA

ข่าวยอดนิยม