เศรษฐกิจ

นำร่อง 18 องค์กร พัฒนาชุมชนควบคู่ธุรกิจ ส่งเสริมการจ้างงาน

01 มี.ค. 2564

39 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำ 18 องค์กรรัฐ-เอกชน ประสานความร่วมมือส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นทิศทางใหม่ของประเทศ ที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจได้เข้ามามีส่วนในการรับใช้สังคมให้มากขึ้น โดยประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลัก ส่งเสริมการจ้างงานกับบุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทั่วประเทศมีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 148 กิจการสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/Em3CIN3NnkE

ข่าวยอดนิยม