พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ โครงการหลวงสร้างสุขปวงประชา พัฒนาพื้นที่สูง แก้ปัญหาความยากจนของชาวเขา

01 มี.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ ในการสืบสานรักษาแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาความยากจน ภายใต้งานของมูลนิธิโครงการหลวง และต่อยอดด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าพัฒนาที่สูง ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ข่าวยอดนิยม