พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นฤดูร้อน

28 ก.พ. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วยทั้งนี้พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปางสมาธิ ทำด้วยหยกมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ มีหน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 เซนติเมตร มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อปี 2327 และทรงมีพระราชศรัทธา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อน และฤดูฝน ถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายเป็นพุทธบูชาอีกสำรับหนึ่ง เนื่องจากเครื่องทรงชุดเก่าเกิดการชำรุดไปตามกาลเวลา รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทั้ง 3 ฤดู เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาล ตามโบราณราชประเพณี และถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 โดยเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องต้น ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร และอัญมณีต่างๆ ทรงมงกุฎที่มีทรงเป็นเทริด (เซิด) ยอดประดับเพชรโอกาสนี้ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย แก่เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี แล้วพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ข้าราชการ ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ และหลังจากพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชน ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสำหรับพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหารัตนปฎิมากร เป็นโบราณราชประเพณี ที่มีมาแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวยอดนิยม