พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯเชียงราย เชิญน้ำสรงพระราชทาน-ผ้าไตรพระราชทาน นมัสการ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2564

27 ก.พ. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน ไปในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564


วันนี้ ที่วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญน้ำสรงพระราชทาน และผ้าไตรพระราชทาน ไปในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564


ซึ่งจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน ถวายสักการะครบ 2003 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก

ข่าวยอดนิยม