พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

27 ก.พ. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ข่าวยอดนิยม