พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

27 ก.พ. 2564

32 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา


ต่อจากนั้นทรงจุดไฟเทียนชนวน แล้วพระราชทานให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 5 พระอาราม เพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน เมื่อพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สำหรับทรงธรรม พระราชวิสุทธิมุนี วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระราชวิสุทธิมุนีถวายอนุโมทนา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายอดิเรก


มาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ หรือเดือน 3 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ ที่เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส


นอกจากนี้ ยังเป็นวันสำคัญที่เกิด จาตุรงคสันนิบาต หรือ เหตุอัศจรรย์ 4 ประการ คือ เป็นวันที่พระสงฆ์ 1 พัน 250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 วันนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นวันพระธรรมด้วย


ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2394 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และในปี 2549 รัฐบาลได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น วันกตัญญูแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์


ข่าวยอดนิยม