ประชาสัมพันธ์

Thailand Songkran Festival 2021

08 เม.ย. 2564

79 view

กรมการจัดหางาน กับเว็บไซต์หางานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการหางาน

26 ก.พ. 2564

76 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNewsกรมการจัดหางาน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริการงานด้านแรงงานให้กับประชาชนเป็นหลัก การพัฒนารูปแบบเว็บไซต์สมัครงาน www.ไทยมีงานทำ.com เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยบริหารและจัดการจับคู่ตำแหน่งงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้กับผู้ที่ต้องการหางานทำไม่ว่าจะเป็น ผู้หางานทั่วไป นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น  เว็บไซต์หางานนี้เป็นตัวกลางในการช่วยให้ผู้หางานใช้ค้นหางานที่ชอบ อาชีพที่ใช่ นายจ้างที่ถูกใจได้อย่างปลอดภัย เพราะทางกรมฯ ได้ตรวจสอบและคัดสรรนายจ้างที่หลากหลายให้แล้วเรียบร้อย โดยผู้หางานสามารถเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานที่สถานประกอบการประกาศ และสถานประกอบการสามารถเข้ามาค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ รวมถึงเพิ่มในเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลผู้สมัครงานที่มาจากการจบการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบบริการของกรมการจัดหางาน ระบบเว็บไซต์หางานจะค้นหางานที่เหมาะสมสำหรับคนที่หางานหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนทั่วไป กลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวเว็บไซต์มีบริการค้นหาตำแหน่งงานที่ว่างทั้งในและต่างประเทศรวบรวมไว้ให้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานมากขึ้น 
จากการเปิดให้ใช้บริการเว็บไซต์หางานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หางานของกรมการจัดงานโดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ใกล้จบ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ


ปูเส้นทางสู่ตลาดแรงงานกับงานที่ใช่

ในมุมมองของนักศึกษาที่ใกล้จบนั้นคิดว่าการหางานในเว็บไซต์หางานในกรมการจัดหางานมีความสะดวกที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหางานที่เหมาะสมกับตนเองและสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการทำงานได้  

“ด้วยภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนั้น การหางานอาจจะทำได้ยากขึ้น และมีการแข่งขันสูง การเตรียมตัวและการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐที่จะช่วยให้ผู้จบการศึกษาใหม่ให้ได้งานทำนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และเว็บไซต์หางานที่มีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับระบบการให้บริการ และการจัดงาน job fair ต่างๆของทางกรมฯ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นักศึกษาจบใหม่ได้ทำงานทำในอัตราที่สูงขึ้น” คุณชาญชัยกล่าว 
การทำงานช่วยเติมเต็มชีวิตในวัยเกษียณ

คุณศิริพร อิ่มทั่ว ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัตินหน้าที่ในองค์กรของรัฐ คุณศิริพรได้เล่าว่า ตนเองได้เกษียณอายุจากการปฏิบัติงานที่กระทรวงพาณิชย์มาก่อน แรกเริ่มได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอยู่บ้านได้ระยะหนึ่ง แต่ด้วยความเคยชินที่ทำงานและศักยภาพที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถทำงานได้ จึงได้เข้าเว็บไซต์สมัครงานของกรมการจัดหางานเพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับสำหรับผู้สูงอายุ ภาพจาก envato elements


“การทำงานก็เหมือนเป็นการเติมเต็มชีวิตในวัยเกษียณ” คุณศิริพรกล่าว การทำงานคือมีความสำคัญ แต่ผลพลอยได้ที่ได้มานั้นก็คือการได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน กับผู้ที่มาติดต่อได้พูดคุยทำให้ชีวิตไม่เหงา รวมทั้งยังเป็นการฝึกสมองเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดการเสื่อมถอยของร่างกายอีกด้วย ในการเข้าทำงานของคุณศิริพรนั้นจะเข้าทำงานเพียงสัปดาห์ละ 3 วัน ต่างจากพนักงานท่านอื่นที่ทำงานเต็มทั้ง 5 วัน ซึ่งการทำงาน 3 วันนั้นเป็นจำนวนวันทำงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทำให้ไม่หนักจนเกิดไปจนเสียสุขภาพ  

หากพูดในเรื่องของตัวเว็บไซต์หางาน www.ไทยมีงานทำ.com ของกรมการจัดหางานนั้น คุณศิริพรได้ให้ข้อมูลว่า ตัวเว็บไซต์มีระบบการเข้าหางานที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อนจะเกินไป สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พอใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่เปิดรับสมัครงานมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับการกลั่นกรองและอยู่ในระบบของกรมการจัดหางาน


ผู้พิการกับโอกาสในการหางานในปัจจุบัน


คุณจิรฐา เจริญสุข ผู้ข้อมูลในส่วนของการหางานสำหรับผู้พิการ แม้จะไม่ได้เป็นผู้พิการที่เข้าสมัครงานโดยตรง แต่คุณจิรฐาได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของการสมัครงานของผู้พิการในศูนย์ Smart job center ของกรมการจัดหางาน กระทรวงงาน โดยตรง 

 


ภาพจาก envato elements


หากพูดถึงผู้พิการ แต่ละท่านอาจจะมีความพิการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหูหนวก ตาบอด พิการทางด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งการเข้าถึงงานก็จะมีความจำกัดจำเพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไปเช่นกัน ผู้พิการสามารถสมัครหางานได้โดยตรง และหากไม่สะดวกสามารถติดต่อกับทางกรมการจัดหางานในแต่ละพื้นที่ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินข้อจำกัดเพื่อหางานที่ผู้พิการสามารถทำได้และเหมาะสม มีความปลอดภัยทั้งตัวผู้พิการและนายจ้าง และเป็นการจ้างงานที่เป็นธรรม และเมื่อผู้พิการได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับสมัครงานเรียบร้อยแล้วนั้น ทางกรมการจัดหางานจะมีการติดตามผู้พิการคนดังกล่าวว่าต้องการความช่วยเหลืออื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ในด้านความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หางานของกรมการจัดหางานก็ได้ข้อมูลค่อนข้างใกล้เคียงกับผู้ให้สัมภาษณ์รายอื่น ที่เว็บไซต์ใช้งานง่าย ตำแหน่งงานรับสมัครมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมการจัดหางานอย่างถูกต้อง


ข่าวยอดนิยม