พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติ

26 ก.พ. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า "เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต กรุงคูเวตซิตี ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวคูเวตหม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้งอกงาม เพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า"พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม