พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.เอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราช

25 ก.พ. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า "ฯพณฯ นางเคร์สติ คัลยูไลด์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย กรุงทาลลินน์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวเอสโตเนียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งในอนาคต"พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม