พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

22 ก.พ. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ในการนี้ ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่ง ซึ่งทรงพระราชอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัย 6 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวยอดนิยม