กีฬา

กกท.ทำจับมือ 'สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ' หยุดความเสี่ยงคนรักสุขภาพ

19 ก.พ. 2564

26 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ความร่วมมือกันของ "การกีฬาแห่งประเทศไทย" กับ "สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ" ที่วันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือทำ MOU ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการเสียชีวิตในสถานที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ร่วมถึงบุคคลากรที่จะช่วยเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการช่วยชีวิตบุคคลใกล้เคียงที่มีสัญญาณอันตรายในขณะออกกำลังกาย


และในเวลาเดียวกันนี้ ด็อกเตอร์ ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้นำทีมผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การของ กกท.

ข่าวยอดนิยม