พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯ ยะลา มอบ 'เทริดมโนราห์' พระราชทาน แก่เยาวชน

18 ก.พ. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ "เทริดมโนราห์" พระราชทาน แก่เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว ตัวแทนกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์ จังหวัดยะลา จำนวน 6 ศีรษะ ตามที่เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานสำหรับใช้ในการแสดงมโนราห์ ของกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน ของเด็กและเยาวชน ที่ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน โดยร่วมเรียนและฝึกซ้อมจากครูโนราห์จิตอาสา ใช้สถานที่วัดยะลาธรรมาราม ในการสอนและฝึกซ้อมรำการได้รับพระราชทานเทริดมโนราห์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฯ และศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของทางภาคใต้ทุกคน อย่างหาที่สุดมิได้ และยังแสดงถึงความใส่พระราชหฤทัย ที่ทรงให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รักในบ้านเกิด รักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยสืบทอดให้คงอยู่สืบไปเทริด ถือเป็นเครื่องประกอบการแต่งกาย สำหรับสวมศีรษะของผู้แสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะประจำภาคใต้ ตามคำบอกเล่าในสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตมโนราห์ เคยได้รับพระราชทาน "เทริด" จากพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่าเป็นของสูงศักดิ์ เป็นเกียรติแก่มโนราห์เป็นอย่างมาก ต่อมา เมื่อมีผู้แสดงมโนราห์มากขึ้น จึงมีผู้ทำเทริดขึ้นมา คล้ายกับรูปแบบของพระราชทาน และยังคงรูปแบบจนถึงปัจจุบัน แต่มีการออกแบบที่หลากหลาย ที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างในแต่ละพื้นที่

ข่าวยอดนิยม