เศรษฐกิจ

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญไฟเขียว ตั้งสถาบัน 'อัสสัมชัญกัลยาณมิตร' หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่

17 ก.พ. 2564

635 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญไฟเขียวจัดตั้ง "สถาบันอัสสัมชัญกัลยาณมิตร" เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ นำรายได้สร้างแพลตฟอร์มหลักสูตร "อัสสัมชัญออนไลน์" ให้ประชาชนและนักเรียนทั่วประเทศเข้ามาศึกษาหาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ 136 ปี (16 ก.พ.64) มูลนิธิบราเดอร์ หลุยส์ชาแนล ร่วมกับชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น และสมาคมอัสสัมชัญ ได้เชิญศิษย์เก่าที่เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งองค์กรหลักเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและองค์ความรู้ในการทำธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน


โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จัดตั้ง "สถาบันอัสสัมชัญกัลยาณมิตร" โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบรับทำหน้าที่ผู้ก่อตั้งร่วมกับ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


สำหรับสถาบันดังกล่าวจะถูกผลักดันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขยายการเรียนการสอน "หลักสูตรอัสสัมชัญออนไลน์" ให้กับประชาชนและนักเรียนทั่วประเทศ 


โดยเตรียมเปิดรับสมัครและเริ่มทำการอบรมเป็นรุ่นแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และรุ่นที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รับจำนวนรุ่นละ 100 คน ค่าสมัครเข้าร่วมหลักสูตรคนละ 200,000 บาท โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดต่อสาธารณชนอีกครั้ง


ชมผ่าน YouTube ได้ที่นี่ : https://youtu.be/Cpw1xLHmji8

ข่าวยอดนิยม