พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเหรียญพระราชทานที่ระลึก แก่บุคลากรทางการแพทย์

17 ก.พ. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเหรียญพระราชทานที่ระลึก แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


นอกจากนี้ ยังส่งมอบเงินพระราชทาน จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) แก่โรงพยาบาล 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม รวมกว่า 59 ล้านบาท รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และมอบห้องน้ำสำเร็จรูปพระราชทาน จำนวน 30 ห้อง แก่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 9 หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 9 สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 


ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ รวม 122 โรงพยาบาล ใน 56 จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวยอดนิยม