พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย

17 ก.พ. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ของสาธารณรัฐลิทัวเนีย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า


ฯพณฯ นายกีตานัส นูเซดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย กรุงวิลนีอุส ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวลิทัวเนียสืบไป


ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย ทั้งในบริบท ทวิภาคีและพหุภาคี จะกระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม