พระราชสำนัก

'ในหลวง-พระราชินี' ทอดพระเนตรสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ขณะทรงศึกษาที่ออสเตรเลีย

17 ก.พ. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย และพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ


วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 23 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ


ในการนี้ นายแอลสัน เจมส์ มักคินนัน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย, นายพอล สตีเฟ่นส์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคู่สมรส, พันโท นิโคลัส โบเมอร์ รักษาการผู้ช่วยทูตทหาร และคู่สมรส รวมทั้ง เจ้าหน้าที่การทูต และเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธี นายแอลสัน เจมส์ มักคินนัน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำขึ้น เพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ครบ 69 ปี


โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ณ คิงส์สกูล หรือ โรงเรียนคิงส์ เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ณ วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย และบทสัมภาษณ์ของพระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ พลเอกเดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย คนปัจจุบัน, พลเอก เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ อดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย คนที่ 26 และพระสหายร่วมชั้น ที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกองทัพและรัฐบาลออสเตรเลีย


นอกจากนี้ วีดิทัศน์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และเครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ช่วงข่าวในพระราชสำนัก ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 


จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่าย "การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2505 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเครือรัฐออสเตรเลีย"


โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2505 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน


ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย รวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรเลียในหลายครั้ง


ทั้งนี้ ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2495 ซึ่งครบ 69 ปี ในปี 2564 โดยมีความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านการทูต การทหาร การค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน มีการแลกเปลี่ยน การเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง


โดยประเทศไทยมีบทบาทสำคัญ และเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญ โดยทั้งประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย จึงมุ่งรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด


ต่อจากนั้น เวลา 20 นาฬิกา 48 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ตามลำดับดังนี้


นางปิยนาถ บุนนาค สาขามนุษยศาสตร์, นายวิจิตร ศรีสอ้าน สาขาศึกษาศาสตร์, นายสมศักดิ์ ปัญหา สาขาวิทยาศาสตร์, นางสาวนริสา ฟูตระกูล สาขาแพทยศาสตร์, นางพรรณี ปิติสุทธิธรรม สาขาแพทยศาสตร์, นายภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาแพทยศาสตร์ และนายวรวิทย์ เลาห์เรณู สาขาแพทยศาสตร์

ข่าวยอดนิยม