ประชาสัมพันธ์

NIA ยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ ผลิตเครื่องรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รับมือการระบาดระลอกใหม่

13 ก.พ. 2564

73 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

กว่า 1 ปีของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้มีนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและช่วยการรักษาระหว่างแพทย์กับคนไข้ออกมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการแพร่ระบาดในช่วงแรกเริ่มคลี่คลาย เนื่องจากผู้พัฒนาเริ่มมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคมากยิ่งขึ้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ต่อยอดโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ออกมารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ไม่แน่นอนในอนาคต


วัสดุถอดประกอบสำเร็จรูปหลายชิ้น พร้อมเครื่องปรับความดันอากาศของห้องความดันลบ ถูกติดตั้งภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับการระบาดในระลอก 2 ซึ่งข้อดีอีกอย่างคือการถอดประกอบได้ง่าย สามารถย้ายที่ติดตั้งได้ทันที เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์


ขณะเดียวกันภายในห้องนี้ก็มีเครื่อง smart pulz ไว้วัดช่วยวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และ ความดัน ควบคุมและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอินเตอร์เนต ซึ่งนวัตกรรมทั้ง 2 ชิ้นนี้พัฒนาโดยคนไทย โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยอมรับว่าความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของการระบาดในระลอก 2 มีระบบและมาตรการที่ดีกว่าระยะแรก จากนโยบายและนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้


ขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเครือข่ายบริการของเขตสุขภาพที่ 4 รองรับผู้ป่วยจาก 8 จังหวัด ในภาคกลาง รวมทั้งเขตปริมณฑลที่มีประชากรรวม 5 ล้านคน ซึ่งโรงพยาบาลหลักเหล่านี้มีความจำเป็นในการเป็นศูนย์กลางการรักษาโรครองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก และ สถานีอนามัย


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้วางโครงการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์โยธี ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ของประเทศทั้งด้านสุขภาพ อาหาร และการบริการ ขณะที่ในรอบปีที่ผ่านมา NIA ได้สนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไปแล้ว 20 โครงการ ด้วยงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งการต่อพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน จะช่วยปรับภาพลักษณ์ ยกระดับ และลดความผิดพลาดในการพัฒนาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยและระดับโลกได้ในอนาคต

ข่าวยอดนิยม