พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ม.จ.มงคลเฉลิม เสด็จแทนพระองค์ พิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

13 ก.พ. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย พร้อมทั้ง ทรงจุดธูปหาง ปักที่เครื่องสังเวย เพื่อถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ ทั้งนี้ พระป้ายที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ มี 2 พระป้าย คือ พระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สร้างถวาย เมื่อปี 2433 และพระป้ายพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สร้างถวาย เมื่อปี 2470 ซึ่งจารึกเป็นภาษาจีน บนแผ่นไม้จันทน์ปิดทอง มีขอบจำหลักเป็นลวดลายจีน โอกาสนี้ ทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนด้วยสำหรับพระที่นั่งเวหาศจำรูญ เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น สถาปัตยกรรมแบบจีน มีชื่อภาษาจีนว่า "เทียน เหมง เต้ย" แปลว่า พระที่นั่งฟ้าสว่าง สร้างแล้วเสร็จในปี 2432 ด้วยเงินภาษีอากร ที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีน ที่เรียกว่า "กรมท่าซ้าย" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในช่วงฤดูหนาว และใช้ออกว่าราชการ ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เป็นประจำทุกปี

ข่าวยอดนิยม