เศรษฐกิจ

เปิดรายละเอียด "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล"

12 ก.พ. 2564

216 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

อีก 2 วัน สำหรับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ต้องไม่พลาด กับมหกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมบังคับคดี จัดขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้ ช่วงโควิด-19


ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการด้านการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ซ้ำเติมปัญหาเรื่องหนี้สินของประชาชน ที่มีรายได้ลดลง จากการเลิกจ้าง การลดชั่วโมงการทำงาน ส่งผลกระทบต่อความสามารถชำระหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ที่พบว่ามีสัดส่วนการจ่ายหนี้สูงถึง 34% ขณะที่หนี้บ้านอยู่ที่ 40% และหนี้รถอยู่ที่ 25% ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ จะพบว่าหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลมีสัดส่วนเพียง 3% เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นหนี้บ้าน 74% หนี้รถ 6% จึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างหนี้ของไทยที่ต้องเร่งแก้ไข


ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และผู้ให้บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้ง สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงิน จำนวน 21 แห่ง จัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล"


สำหรับเงื่อนไขของลูกหนี้ที่จะเข้าโครงการ จะครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1. กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดี ซึ่งมีคำพิพากษาแล้ว 2. กลุ่มลูกหนี้ที่เป็น NPL ที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องชำระหนี้ และ 3.กลุ่มลูกหนี้ปกติ ที่มีประวัติการค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมีทั้งจ่ายหนี้เต็มจำนวนและแบ่งจ่ายขั้นต่ำ โดยทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมโครงการได้


ซึ่งข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยหนี้ ที่ลูกหนี้จะได้รับ คือ 1.ให้จ่ายเฉพาะเงินต้น 2.ยกดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมด เมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นตามสัญญา 3.มีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้นานขึ้น สูงสุด 5 ปี


ทั้งนี้ ลูกหนี้ ที่ยังไม่เป็นเอ็นพีแอล และเริ่มมีปัญหาติดขัดด้านสภาพคล่อง หรือ เริ่มผิดนัดชำระหนี้ ก็สามารถเข้าโครงการ "มหกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้"ได้ เพื่อขอเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนนานขึ้น ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ซึ่งจะช่วยลดภาระลงได้ดีกว่าการผ่อนขั้นต่ำไปเรื่อย ๆ อีกทั้งกรณีที่ลูกหนี้ขอเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ระยะยาว หากยังมีวงเงินบัตรเหลือ ก็สามารถขอให้เจ้าหนี้ คงวงเงินบัตรเครดิตเอาไว้ได้ ทำให้ยังมีวงเงินหมุนใช้จ่ายได้อยู่ และจะไม่กระทบประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบูโรอีกด้วย


โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ถึง วันที่ 14 เม.ย.ผ่านเวปไซด์สำนักงานศาลยุติธรรม , กรมบังคับคดี , และเวปไซดธนาคารแห่งประเทศไทย


ทั้งนี้ หากไม่สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ หรือ เจรจาไกล่เกลียกับสถาบันการเงินไม่ได้ สามารถโทรไปขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน


สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ :  https://youtu.be/GQzZLQgH-K4


ข่าวยอดนิยม