สังคมออนไลน์

สมาคมคนตาบอดเปิดรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

12 ก.พ. 2564

28 view

จับข่าวลวง

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 12.44 - 12.45 น.

มีการส่งต่อข้อความกันว่า มีการขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้คนตาบอดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19


เรื่องนี้จริง เป็นการขอรับบริจาคโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ให้ข้อมูลว่า การแพร่ระบาดของโควิด19 รอบใหม่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการประกอบอาชีพและการหารายได้ของคนตาบอด อาทิ หมอนวดตาบอด นักร้องนักดนตรีตาบอด ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ซึ่งคนตาบอดที่ขอรับความช่วยเหลือจากทางสมาคม ขณะนี้มีประมาณ 5,000 คน จากจำนวนคนตาบอดทั่วประเทศที่มีมากกว่า 2 แสนคน สิ่งของที่ร่วมบริจาค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ 


โดยทางสมาคมคนตาบอด เป็นอีกช่องทางที่คนตาบอดร้องขอความช่วยเหลือ ขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีทั้ง พัฒนาสังคมสงเคราะห์จังหวัด หรือองค์การส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน  หรือหากสะดวกบริจาคเป็นเงิน ทางสมาคมฯ ก็จะนำไปจัดซื้อถุงยังชีพต่อไป

ข่าวยอดนิยม