พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร และ จนท. โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน

12 ก.พ. 2564

48 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เชิญถุงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 800 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้ได้มอบเสื้อกันหนาว ให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ รวม 794 คน ซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัย รวมทั้งปัญหาการแย่งชิงน้ำ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2553 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ มีการพัฒนาบึงหลวงให้มีลักษณะเป็นแก้มลิง พร้อมทำประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน และอาคารประกอบบริเวณแม่น้ำแควน้อย บ้านป่าซ่านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 นี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัย และการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ ประมาณ 1,500 ไร่

ข่าวยอดนิยม