ไอที

รวมแอปฯ ช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร จัดการฟาร์มอย่างกูรู

11 ก.พ. 2564

36 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นถูกพัฒนาขึ้นมากมาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยุค 4.0 ตั้งแต่การตรวจสอบที่ดิน และการคำนวนผลผลิต ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาช่วยตัดพ่อค้าคนกลางออกไปได้มาก


LDDonfarm โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะช่วยตรวจสอบสภาพที่ดิน ทั้งคุณภาพและความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก รวมทั้งช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกตั้งแต่ต้นจนจบ


COOP CARE โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งซื้อขายอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งจะมีให้เลือกตามระยะความใกล้ของผู้ซื้อกับแหล่งซื้อขาย พร้อมแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน


ฟาร์มเอไอ จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การประมาณผลผลิต ไปจนถึงสรุปบัญชี อีกทั้งยังมีเตือนโรคและแมลง เพื่อลดความเสี่ยง และเข้าถึงแหล่งความรู้จากกูรูด้านต่างๆ สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/oq0NKX5EqP4

ข่าวยอดนิยม