พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน สมเด็จพระญาณวชิโรดม

10 ก.พ. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง


สมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรของ ขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล ขณะอายุ 20 ปี ได้อุปสมบทที่วัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี และให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ กระทั่งมหาวิทยาลัย 13 แห่ง ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ได้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


โดยสร้างวัด 15 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงในประเทศแคนาดา อีก 6 แห่ง ตลอดจนดำเนินการสร้างวิทยาลัยสงฆ์ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเชียงใหม่, สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการประทีปเด็กไทย) กว่า 5 พันแห่งทั่วประเทศ, สร้างโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, สร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อสอนหลักสูตรการทำสมาธิ ให้แก่ประชาชน มีสาขากว่า 287 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ


นอกจากนี้ ยังได้ประพันธ์หนังสืออีกหลายเล่ม อาทิ มุตโตทัย ที่บันทึกคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, หนังสือคุณค่าของชีวิต และหนังสือหลักสูตรครูสมาธิชั้นสูง


สมเด็จพระญาณวชิโรดม ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

ข่าวยอดนิยม