พระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รับมอบเงิน-สิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนกิจการมูลนิธิ

09 ก.พ. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และสงเคราะห์ด้านการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รับมอบเงิน จากนายกสมาคม ไว ดับยูซีเอ กรุงเทพฯ และนางคริสติน่า แมคเฟอร์สัน ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย รวมทั้งภริยาทูตานุทูต และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้าน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 66th เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ


พร้อมกันนี้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้มอบเงินจากการจัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ


นอกจากนี้ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบบสเปรย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ทั้งการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ, การมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากสาธารณภัย ตลอดจนการให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา อาทิ การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้ง 58 โรงเรียนทั่วประเทศ

ข่าวยอดนิยม