พระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน สมเด็จพระญาณวชิโรดม

09 ก.พ. 2564

36 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม


วันนี้ เวลา 17.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80


สมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับ มั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด นับเป็นพระนักปฏิบัติสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่พัฒนาสังคม พัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมในทุกด้าน


อาทิ สร้างวัด 15 แห่งในประเทศไทย และในประเทศแคนาดา 6 แห่ง รวมทั้งสร้างวิทยาลัยสงฆ์, สร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการประทีปเด็กไทย) กว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ, โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, สร้างพระมหาเจดีย์สูงที่สุดในประเทศ และพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐาน ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ตลอดจนสร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อสอนหลักสูตรการทำสมาธิให้แก่ประชาชน มีสาขากว่า 287 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ


ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระพรหมมงคลญาณ นับเป็นรูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และในปี 2563 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม 

ข่าวยอดนิยม