พระราชสำนัก

สมาชิกราชสกุล-คณะบุคคล ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

05 ก.พ. 2564

14 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมาชิกราชสกุล คณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย , สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน สโมสรไลออนส์ ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ, สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ , สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ , ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก , คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร , สมาชิกราชสกุลทองใหญ่ , โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน , มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , กรมข่าวทหารเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน , มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ , คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย , สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร, ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ, สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ราชสกุลอิศรเสนา , บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาวิทยาลัยปทุมธานี , ห้างหุ่นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสระบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือเออาร์กรุ๊ป, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม