พระราชสำนัก

ราชสกุล คณะบุคคล และ ปชช. ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

04 ก.พ. 2564

33 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีราชสกุล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี, สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยชมรมสายใจไทยกรุงเทพฯ ปริมณฑล, หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 , สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ , สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย, สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย, ราชสกุลสุทัศน์, สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย , มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ , หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี, มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ , โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา, กลุ่มนักร้องจิตอาสา, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, สมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย , ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง คอสเมติกส์ , สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ , สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยน , สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา , มูลนิธิหลวงพ่อนาคปรก (ภาษีเจริญ), สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา, มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และนักเรียนเก่าราชินีบน รุ่นที่ 43 และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม