พระราชสำนัก

คณะบุคคล ประชาชน ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

03 ก.พ. 2564

45 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง


วันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง คณะบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์


อาทิ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 46 และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 20, นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน, สมาชิกราชสกุลลดาวัลย์, ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในพระอุปถัมภ์, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่น 11, กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี, สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญา เพื่อสังคม และโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา,


คณะครูในโครงการครูอาสา โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ, ผู้บริหาร สมาชิก อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค, นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รุ่น 2512, ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร, บริษัท เอสจีเอส ไทยแลนด์ จำกัด, สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสโมสรโรตารี กรุงเทพรัตนโกสินทร์, ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย,


กรรมการ และเลขาธิการสหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ, นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน, สมาคมเวชบำบัด วิกฤตแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้รวบรวม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว, สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน เพื่อสังคมประเทศไทย, กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์, ร้านเจ๊ดำ โภชนา ปทุมธานี , บริษัท นานมี จำกัด, ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ, นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63,


สมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 9, สมาคมการค้าสตรีที่ปรึกษาและผู้ประกอบการไทย, ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และชมรมแม่บ้าน, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี, คณะโรงแรมแกรนด์ไชน่า, สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์

ข่าวยอดนิยม