พระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 จาก GC

03 ก.พ. 2564

35 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ เป็นประธานในการรับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือ โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอด เครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563


ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหามลภาวะทางอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน สู่การต่อยอดและพัฒนาเครื่องในระยะที่ 2 ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย โดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง (Filter) ซึ่งทดสอบการใช้งานแล้วพบว่า มีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองในอากาศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นเครื่องต้นแบบ ให้ประชาชนผลิต และต่อยอดไว้ใช้งานต่อไป

ข่าวยอดนิยม