ประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2

02 ก.พ. 2564

170 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

พิธีส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GCส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับใช้ในพื้นที่เปิด เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบให้กับประชาชนนำไปจัดสร้างเองได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ

 

วันนี้ (2 ก.พ.2564) พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ ๒ จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกัน
พลเรือเอก พงษ์เทพ ได้กล่าวถึง ความสำคัญของปัญหามลภาวะจากอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มูลนิธิน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน ได้จัดสร้างเครื่องบำบัด อากาศฯ รุ่นที่ 1 เป็นเครื่องต้นแบบที่ทางมูลนิธิออกแบบไว้ จำนวน 13 เครื่อง โดย ทาง GC ได้ทดสอบนำร่องใช้งานใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และบริเวณโดยรอบวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักการระบบบำบัดแบบเวนทูรีสครับเบอร์ (Venturi Scrubber) ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียกใช้น้ำเป็นตัวกลางใน  การดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดมากับมวลอากาศ ทั้งนี้ การพัฒนาในระยะที่ 2 GC สนับสนุนบุคลากรนักวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 รุ่นที่ 2 โดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง (Filter)

 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า “GC ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นนขนาดเล็ก PM 2.5 รุ่นที่ 2 เพื่อแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Know-How) นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง โดยได้ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ ๒ ให้แก่มูลนิธิ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบ ในการจัดสร้างเองรวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง (Filter) ซึ่งออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพแล้วสำเร็จด้วยดี ดังจะเห็นได้จากค่าฝุ่นที่ลดลงอย่างชัดเจนซึ่งเครื่องบำบัดอากาศฯ นี้ ถูกผลิตขึ้นภายในประเทศไทย มีราคาไม่แพง สามารถจัดสร้างได้ง่ายและรูปแบบไม่ซับซ้อน การสนับสนุนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพึ่งพาตนเอง  เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นความภาคภูมิใจที่ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ของคนไทย มาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในการจัดการ กับภาวะวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

สำหรับเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 2 นั้น ในนามของ GC ได้ทำการทดสอบเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่น PM 2.5 ประมาณ 95.7% เมื่อทดสอบบำบัดฝุ่นในห้องระบบปิด โดยสามารถบำบัดฝุ่น PM 2.5 ปริมาณ 500-700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง 20-30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ เมื่อทดสอบบำบัดฝุ่นในระบบเปิด สามารถบำบัดฝุ่น PM 2.5 ปริมาณ 700 – 2,000  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง 50 - 60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 2 นี้ มีอัตราการดูดอากาศมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

 

ในส่วนของการบำบัดอากาศ มีการติดตั้งตัวกรอง (Filter) ที่มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นแตกต่างกัน ในแต่ละชั้น จำนวน 3 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่ 1 ประกอบด้วย Pre-Filter การกรองหยาบ ชั้นที่ 2 เป็น Medium Filter ไส้กรองชนิดถุง และชั้นที่ 3 Fine Filter สำหรับกรองละเอียด ซึ่งสามารถกรองฝุ่น ePM1 (ขนาด 0.3 – 1  ไมครอน) ได้เฉลี่ย 95% ตามมาตรฐานแผ่นกรองอากาศ EN 779 : 2012 หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ISO 16890 : 2016 การออกแบบโดยใช้ตัวกรองทั้ง 3 ชั้นนี้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง (Filter) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องต่ำ 

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคมที่ทาง GC ได้นำร่องพัฒนารวมทั้งการสนับสนุนบุคลากร นักวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมการออกแบบ ต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการจัดสร้างเองรวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถจัดสร้างเองได้เป็นองค์ความรู้ของคนไทยที่ร่วมกันพัฒนาเพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างยั่งยืนกับปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนต้องเผชิญกันอยู่ในทุกวันนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

 


ข่าวยอดนิยม