เศรษฐกิจ

กรมธนารักษ์ เดินหน้าพัฒนา "โรงภาษีร้อยชักสาม" เป็นโรงแรม 5 ดาว

01 ก.พ. 2564

137 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

โรงภาษีร้อยชักสาม ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยเจริญกรุง 36 เขตบางรัก อายุกว่า 130 ปี เดิมเป็นอาคารศุลกสถาน เพื่อจัดเก็บภาษีขาเข้าและขาออกกับประเทศฝั่งตะวันตก และใช้เป็นสถานที่แก้ปัญหาเรื่องสินค้าหนีภาษี ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสูง 


กรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินพัฒนา โดยให้เอกชนเข้าดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเป็นโรงแรมระดับไม่ต่ำกว่า 5 ดาว มูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ปี 68 ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน-สร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญระดับประเทศ

ข่าวยอดนิยม