พระราชสำนัก

คณะบุคคล และ ปชช. ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

01 ก.พ. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีราชสกุล คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ สโมสรโรตารี่ธนบุรีคณะครูโรงเรียนรัตนบัณทิตวิทยา, คณะมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่นจัดตั้งปี 2562, สโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์, คณะไทยอาสาป้องกันชาติ วังทองหลาง, สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิธรรมอิสระ นครปฐม, คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป, ราชสกุลปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วย ราชสกุลเสนีวงศ์ ณ อยุธยา, และบริษัทร่มรัฐเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด , สมาคมเอทีโอดี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน, ครอบครัวธรรมศักดิ์, ครอบครัวนาทะพันธุ์ จังหวัดสมุทรปราการสโมสรลูกเสือราชวิถี, ครอบครัวขอชัย จังหวัดชลบุรี, ครอบครัวไชยปรุ (ชัย-ปรุ), ครอบครัวนาเพาะผล, ครอบครัวโต๊ะชาลี, สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, ครอบครัวถนอมทรัพย์ และนิสิตเก่าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และขอความร่วมมือ ให้แต่งกายสุภาพ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม