พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ ในหลวง-พระราชินี กำลังใจของผู้ด้อยโอกาส

01 ก.พ. 2564

50 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ ของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงิน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข่าวยอดนิยม