พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู รับมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน ติดตั้งให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ

29 ม.ค. 2564

91 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ณ โรงเรือนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน เพื่อนำมาติดตั้งให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพื้นที่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนาเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานทดแทน ในแต่ละปีมีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน จากทั่งประเทศ จำนวนมาก ซึ่งรู้จักกันในนาม หัวนาโมเดล โดยในปี 2558 ชาวบ้านได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มทอผ้า และกลุ่มปั้นเตาอั้งโล่ ในปี 2559 ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดอุบลราชธานี และพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริ ให้ใช้วัสดุธรรมชาติมาย้อมผ้า เพื่อสร้างอัตลักษณ์และสร้างมูลค่า ปัจจุบันกลุ่มเศษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ได้น้อมนำพระราชดำริมาปรับใช้ในการย้อมผ้า จากสีธรรมชาติ เช่น สีจากใบหูกวาง สีจากใบตูมตัง และสีจากฝักคูณ และในปี 2561 ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอีกครั้งเพื่อถวายรายงานการพัฒนาอาชีพในชุมชน พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ปลูกเห็ดฟาง ปลูกพริกไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เนื่องจากพริกเป็นพืชที่ใช้สารเคมีค่อนข้างมาก วันที่ 22 มีนาคม 2561 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแปลงผักอินทรีย์ที่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ แห่งนี้ปี 2563 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องสีข้าวพระราชทาน เพื่อการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจากการผลิตข้าว ส่งผลให้ได้รับการพิจารณาพระราชทานเครื่องสีข้าว ขนาด 5.2 แรงม้า กำลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าฯหาที่สุดมิได้นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ขอให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีวินัย ในการสร้างรายได้และสร้างอาชีพและพัฒนาต่อยอดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบต่อไป

ข่าวยอดนิยม