ไอที

สตาร์ทอัพไทยโชว์นวัตกรรม หนุนเกษตร 4.0

29 ม.ค. 2564

39 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ธุรกิจคนไทยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรนั้น ถือเป็นตัวสร้างความเชื่้อมั่นให้กับต่างประเทศได้อย่างดี โดยในปีนี้มีสตาร์ทอัพชาวไทย 3 ราย ได้จัดแสดงผลงานใน CES2021


รายแรกคือ FaSAC ที่ใช้ระบบควบคุมปัจจัยการปลูกพืชแบบออโต้ โดยผ่านทาง AI กับระบบเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ IOT ซึ่งต่างประเทศที่ทำสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)  ที่มักทำในระบบปิด ส่วนเกษตรกรไทยไม่สามารถทำแบบนั้นได้ จึงต้องออกแบบระบบเพื่อเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง


ส่วนเรื่องของปศุสัตว์ มีเครื่องนับจำนวนลูกสัตว์น้ำ ที่ชื่อว่า SeaThru COUNTER สำหรับอุตสากรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีกล้องที่ใช้จับภาพ แล้วจึงให้ AI เรียนรู้ประมวลผล ว่ามีลูกสัตว์น้ำทั้งหมดกี่ตัว


รายสุดท้ายคือ SPACE ZAB ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้กับการปลูกต้นไม้ เกิดเป็นเครื่องฟอกอากาศ เทคโนโลยีลดแรงโน้มถ่วง ทำให้ปากใบเปิด และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียน รวมถึงฟอกอากาศได้ดีขึ้นแบบทวีคูณ

ข่าวยอดนิยม