ประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางานยุคใหม่กับบทบาทผู้เยียวยาผู้ว่างงานในสถานการณ์ระบาดโควิด-19

29 ม.ค. 2564

67 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

นายชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานและได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องปัญหาการจ้างงานที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไว้ว่า จากปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 63 และเริ่มมีสัญญาณที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจ้างงาน เช่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ประกอบกับเดือนมีนาคมมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้เกิดการล็อคดาวน์ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างและการว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 267,000 คน ในเดือนเมษายน และเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนมาตลอด จนเริ่มกลับมีอัตราการว่างงานเป็นปกติช่วงพฤศจิกายน 2563 สำหรับอัตราการเลิกจ้างงานคงตัวมาตลอด จากสภาวะในปีที่ผ่านมาทำให้รายได้ประชาชาติลดลงประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ก็มีธุรกิจบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ได้แก่ การขนส่งสินค้า การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจซอฟต์แวร์ อี-คอมเมิร์ช เป็นต้น
ทางทีมงานได้สอบถามท่านเกี่ยวกับระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันกรณีว่างงานมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง และสามารถเข้ามามีส่วนช่วยประชาชนได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ โดยท่านได้ให้ข้อมูลกับทางทีมงานไว้ว่า ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันกรณีว่างงานได้มีใช้งานมานานแล้ว ในอดีตใช้เป็นระบบมือ และการบันทึกจดจำ ในปี 2537 ได้มีการนำระบบ ISO มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการจัดหางาน ทำให้การให้บริการดีขึ้น และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการให้บริการแบบ E-service ที่สามารถบันทึกข้อมูลในจุดเดียวและสามารถเชื่อมต่อบริการของกรมการจัดหางานและสำนักงานได้ ประกันสังคม ให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ นักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าดูตำแหน่งงานของกรมฯ รายงานตัวกรณีว่างงานได้ มีระบบติดตาม แจ้งเตือนผู้ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานในการรายงานตัว สามารถใช้บริการได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรมเหมือนในอดีต
สุดท้ายนี้ได้ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ในช่วงของโควิท จะเกิดคำนึงขึ้นมาคือ New normal ประชาชนไทยทุกคนต้องมีการปรับตัว ทั้งนี้กรมการจัดหางานก็มีการปรับปรุงการให้บริการเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถให้บริการได้ครบทุกมิติ เพื่อให้คนไทยได้มีงานทำ ดูแลคุ้มครองไม่ให้คนไทยถูกหลอกหลวง สิ่งสำคัญอยากให้พี่น้องคนไทยได้ใช้บริการของทางกรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องปลดพนักงานเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร จนทำให้เกิดผลกระทบกับตลาดแรงงาน พบคนตกงานและว่างงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทางกรมการจัดหางานมีความห่วงใยต่อผู้ประสบปัญหาดังกล่าว จึงเร่งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อกระตุ้นตลาดแรงงาน


กรมการจัดหางานได้เปิดช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่างงานในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานและให้โอกาสในการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ทั้งงานระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ โดยผู้ว่างงานที่เป็นผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันกรณีว่างงานเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะหาตำแหน่งงานใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถหางานทำได้
ในการลงทะเบียนในระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้ว่างงานจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานในการเยียวยา เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน


ขั้นตอนการการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน


1.เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ขึ้นทะเบียนผู้ประกันกรณีว่างงาน หรือคลิก  https://datacenter.doe.go.th2.ไปที่ “ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” 3.ท่านสามารถใช้งานระบบโดยสามารถกดเมนูขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัว หรือ ข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน


ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้ตำแหน่งงานที่เหมาะสม และผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ในสถานการณ์เช่นนี้ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานจึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังมองหาเว็บไซต์หางานที่สะดวก และปลอดภัย ทั้งยังเชื่อมโยงเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากทางภาครัฐที่กำหนดมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ว่างงาน ผู้ประกันตนควรตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกต้อง และข้อมูลก่อนยืนยันการลงทะเบียน


นอกจากนี้ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานระบบต่างๆ ของภาครัฐ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ว่างงาน หากต้องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถคลิกที่ ไทยมีงานทำ.com เพื่อเข้าใช้ระบบบริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานโดยไม่ต้องออกจากระบบ ซึ่งรวบรวมหลักสูตรไว้มากมายให้เลือกเรียนทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ มีทั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีค่าใช้จ่ายที่จะช่วยให้ผู้เลือกใช้บริการมีความรู้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำงาน หรือนำไปประกอบอาชีพส่วนตัว เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง


ข่าวยอดนิยม