พระราชสำนัก

ประชาชน คณะบุคคล หน่วยงาน ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'

28 ม.ค. 2564

62 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร


วันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีราชสกุล คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และพวงมาลัย ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง


อาทิ เทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศ) จำกัด, สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่งกองทัพเรือ, บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ,


 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมศิษย์เก่าวิศกรรมชลประทาน ในพระราชูปถัมภ์, นายกสมาคมนิยมไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน),


เครือข่ายพนักงานราชการไทย, บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมซอนต้าประเทศไทย, คณะประธานจัดงานตรุษจีนเยาวราช และประชาคมนักธุรกิจย่านเยาวราช, สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรรนครินทรวิโรฒ, โรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึง 16 นาฬิกา 30 นาที ของทุกวัน โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม