พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎร-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่

28 ม.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ ที่ฐานปฏิบัติการบ้านหัวนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 5 และกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้รับฟังรายงานสรุปด้านการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ด้วย


ต่อมาในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็ก ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านดอยดำ รวมทั้งโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม


พร้อมกันนี้ ได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า มูเซอ และลีซอ ให้ได้มีที่อยู่อาศัย มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่า พร้อมทั้งอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน


ซึ่งราษฎรได้นำความรู้จากการถ่ายทอด และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปปฏิบัติใช้ในการประกอบอาชีพทำการเกษตร อาทิ ปลูกกาแฟ มะคาเดเมีย อะโวคาโด พลับ ชาอัสสัม พืชผักเมืองหนาว และป่าหวาย นอกจากนี้ ราษฎรยังมีรายได้เสริม จากงานศิลปาชีพเพิ่มเติมอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม